Odpusty - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Odpusty

Różne > Nauka Kościoła
WYKAZ ODPUSTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
(Zatwierdzony przez papieża Pawła IV)

Kościół, jako dobra matka, od wieków udziela swoim dzieciom odpustów ułatwiających zbawienie. Rozróżnia się:
Odpust zupełny - jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.
Odpust cząstkowy - jest to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego
  1. Spełnienie trzech warunków wstępnych:
    - spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej,
    - przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja lub "odraza" grzechu).
  3. Wykonanie czynności pobożnej obdarzonej odpustem (przywiązany jest odpust).

Brak pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, spowoduje obniżenie rangi odpustu, będzie to odpust cząstkowy. Trzy warunki wstępne: spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu wielu dni przed lub po wykonaniu czynności pobożnej nagradzanej odpustem, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej, utrzymując się w stanie łaski uświęcającej, można uzyskać kilkakrotnie odpust zupełny, a po komunii świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego można uzyskać tego dnia tylko raz odpust zupełny.

Odpust zupełny
(można uzyskać go czterokrotnie w ciągu dnia)

1. Za trwającą pół godziny adorację Najświętszego Sakramentu. Natomiast za chwilowe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy.
2. Za pobożne czytanie Pisma świętego przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowe. Za każdorazową lekturę Pisma świętego, ale przez krótszy czas - odpust cząstkowy.
3. Za odprawienie Drogi Krzyżowej. Warunki konieczne:
a) nabożeństwo odprawia się w miejscu, gdzie stacje Drogi Krzyżowej były erygowane urzędowo (w kościele, na placu przykościelnym itp.),b) rozmyślanie Męki Pańskiej (treścią rozmyślania nie muszą być kolejne stacje),c) trzeba przechodzić od stacji do stacji.
Jeżeli Droga Krzyżowa jest odprawiana z licznym udziałem wiernych, co uniemożliwia przejście od stacji do stacji, wystarczy gdy przechodzi prowadzący to nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a inni wierni pozostają na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp., nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych wyżej warunków - zyskuje odpust zupełny. Przynajmniej jednak przez pół godziny pobożnie będzie czytał opis albo sam rozważał Mękę Pana Jezusa.
4. Za odmówienie cząstki różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.
- trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,- modlitwę ustną trzeba uzupełniać rozmyślaniem tajemnic różańcowych,
- przy publicznym rozważaniu różańca należy zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju.
 
Odpust zupełny
(można uzyskać go w oznaczonych dniach)
- Za publiczne odmówienie hymnu Veni Creator
l stycznia i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (odpust cząstkowy za pobożne odmówienie tego hymnu w inne dni).
- Za odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po przyjęciu komunii świętej modlitwy Oto ja... przed obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego (za odmówienie tej modlitwy w inne dni roku w podobnych warunkach -odpust cząstkowy).
Za uroczyste odmówienie Przed tak wielkim Sakramentem
... z wezwaniem i modlitwą w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała (w innych okolicznościach - odpust cząstkowy).
- Za udział i ucałowanie krzyża świętego w czasie uroczystej adoracji w Wielki Piątek.- Za odnowienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń chrztu świętego:a) w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy,b) w rocznicę własnego chrztu (w inne dni – odpust cząstkowy).
- Za publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość
... w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni - odpust cząstkowy).
- Za ucałowanie przedmiotu kultu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświęconych przez papieża lub biskupa (oprócz odpustów cząstkowych), można uzyskać odpust zupełny w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. Dodatkowo należy odmówić wyznanie wiary.
- Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla (w inne dni odpust cząstkowy). Za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą (może być myślna) za zmarłych, w dniach od l do 8 listopada, można codziennie uzyskać odpust zupełny, tylko za zmarłych. Za nawiedzenie cmentarza w inne dni -odpust cząstkowy (również za zmarłych). Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie Ojcze nasz Wierzą w Boga
w Dniu Zadusznym. Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych. Za publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boga wysławiamy
... w ostatni dzień roku, jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski (jako podziękowanie w inne dni - odpust cząstkowy).
- Za przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej albo za pobożny udział w obrzędach Pierwszej Komunii Świętej. Odpustu zupełnego może dostąpić kapłan odprawiający pierwszą Mszę świętą i wierni, którzy w niej uczestniczą.- Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym na zakończenie Kongresu Eucharystycznego.- Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez trzy dni.- Za uważne wysłuchanie kilku nauk misyjnych i uroczystym zakończeniu misji.
- Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi (nawet przez radio lub telewizję).
- Za udział w nabożeństwie podczas wizytacji biskupiej w parafii.- Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta patrona i 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej).- Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.- Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu konsekracji przez biskupa.- Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w uroczystościach Założyciela zakonu.
Gdy nie ma kapłana, który mógłby udzielić umierającemu sakramentów świętych i odpustu zupełnego, udziela go Kościół w chwili śmierci, jeżeli ciężko chory jest “odpowiednio” dysponowany i o ile za życia modlił się. Aby uzyskać odpust, wskazane jest pokazanie umierającemu krzyż. Odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązywania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Uwaga końcowa:
Kościół zachęca wiernych, aby ofiarowali uzyskane odpusty za zmarłych, co może zapewnić odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci. Należy pamiętać jednak, że odpust zupełny, jak i cząstkowe można uzyskać tylko dla siebie lub dla zmarłych, nie można ich natomiast ofiarować za osoby żyjące.
Odpust cząstkowy
l. Jeśli wierny wykonując swoje obowiązki i znosząc trudy życia wznosi z pokorą i ufnością myśli do Boga, odnowi akty strzeliste, np. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
2Jeśli wierny powodowany motywem wiary pośpieszy z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami.3. Gdy wierny, aby się umartwić, odmówi sobie czegoś dozwolonego ale przyjemnego dla siebie. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.
Wykaz bardziej znanych modlitw, do których przywiązany jest odpust cząstkowy: Anioł Pański
modlitwa po komunii świętej Duszo Chrystusowa..., Wierzę w Boga..., Psalm 129;
litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6);
modlitwa do Matki Boskiej - Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo...
antyfony maryjne: Witaj Królowo..., Pod Twoją obronę...
za zmarłych - Wieczny odpoczynek...
inne:
Ciebie Boga wysławiamy..., O Stworzycielu Duchu przyjdź..., Magnificat
oraz
odmówienie różańca,odprawienie Drogi Krzyżowej,nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,odwiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwą za Ojca Świętego, za zmarłych, a także za sam znak krzyża świętego.

Odpust zupełny związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego
 
Na prośbę ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, skierowaną w imieniu całego Episkopatu Polski do Ojca Świętego o udzielenie odpustu zupełnego odmawiającym Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Stolica Apostolska odpowiedziała następującym dokumentem:
Dnia 12 stycznia 2002 r. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:

Odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi

Koronkę do Miłosierdzia Bożego
w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do “mających przeszkodę”, zawartych w numerach 24 i 25 Wykazu odpustów (“Enchiridii Indulgentiarum”). W innych zaś okolicznościach
odpust będzie cząstkowy
. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
+ Alojzy De Magistris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjusz Większy
ks. Jan Maria Gervais

Odpust zupełny można uzyskać raz w ciągu dnia. W momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny dodatkowo. 
Natomiast odpust cząstkowy można uzyskać wiele razy w ciągu dnia.
Wróć do spisu treści