DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

Różne > Modlitwy > Litanie
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze - z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu; Odkupicielu - świata, Boże, (powtarza się: zmiłuj się nad nami)
Duchu - Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, Odblasku Ojca,
Jezu, Jasności światła wiecznego,
Jezu, - Królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady Zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, Ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich świętych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu! (powtarza się)
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez zmartwychwstanie Twoje,
Przez wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
Jezu, usłysz nas!
Jezu, wysłuchaj nas!

MÓDLMY SIĘ
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone";
daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca; usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie
przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twojego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w Swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wróć do spisu treści