DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Różne > Modlitwy > Litanie
LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, `
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, - módlcie się za nami,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
Święty Abrahamie, - módl się za nami;
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Jenie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, - módlcie się za nami,
Święty Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju, - módl się za nami,
Święci Janie i Jakubie, - módlcie się za nami,
Święty Tomaszu, - módl się za nami,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie, - módlcie się za nami,
Święty Łukaszu, - módl się za nami,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy; - módlcie się za nami,
Święty Szczepanie, - módl się za nami,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Stanisławie,
Święty Wojciechu,
Święty, Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, - módlcie się za nami,
Święty Pawle z Japonii, - módl się za nami,
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, - módlcie się za nami,
Święty Piotrze z Polinezji, - módl się za nami,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, - módlcie się za nami,
Święta Agnieszko, - módl się za nami,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, - módlcie się za nami,
Święci Leonie i Grzegorzu, - módlcie się za nami,
Święty Ambroży, - módl się za nami,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atąnazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, - módlcie się za nami,
Święty Janie Chryzostomie, - módl się za nami,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody, - módlcie się za nami,
Święty Karolu Boromeuszu, - módl się za nami,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, - módlcie się za nami,
Święty Tomaszu z Akwinu, - módl się za nami,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avila,
Święta Różo z Limy,
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie,
Od zła wszelkiego,
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od nagłej niespodzianej śmierci,
Od sideł szatana,
Od gniewu; nienawiści i wszelkiej złej woli;
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty;
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, który zostałeś pogrzebany,
Chryste, który zmartwychwstałeś,
Chryste, który wstąpiłeś do nieba,
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie,
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, - wysłuchaj nas Panie
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci,
krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym
zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i
całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził
do światła Ewangelii.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

MÓDLMY SIĘ,
Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy
swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wróć do spisu treści