DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Różne > Modlitwy > Litanie
LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie; elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami:
Święta Maryjo, módl się za nami. (Powtarza się)
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów, '
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa;
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,.
Józefie najposłuszniejszy,.
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa;
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

MÓDLMY SIĘ
Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w
niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy,
z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą
i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus,
pokornie, błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją,
i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.
Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco,
przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak
niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz
broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj
każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci
mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
Wróć do spisu treści