Modlitwa - Łukasz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Modlitwa

Patron
 
Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza Ewangelistę, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich, spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego