PZ Caritas - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

PZ Caritas

Duszpasterstwo
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

Został powołany 1 grudnia 2004 r. w naszej parafii, ażeby pomagać rodzinom potrzebującym - posiada zarząd, który się spotyka w II poniedziałki miesiąca o godz. 18 oo. Rodziny potrzebujące wsparcia proszone są o dostarczenie na piśmie o jaką pomoc chodzi. Wydawanie „darów” dla rodzin potrzebujących odbywa się w sobotę po II poniedziałku miesiąca od godz. 12 oo do 13 oo. Kto pragnie wesprzeć działalność PZ Caritas i udzielać pomocy innym - biedniejszym od nas - może to uczynić przekazując różne dary do kosza, który znajduje się w kaplicy przy zakrystii. Można wesprzeć również finansowo wpłacając pieniądze na konto PZ Caritas:
Bank PEKAO SA, Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 20a,
Nr 89124011831111001004856776.

WSPIERAJĄC CARITAS - WSPIERAMY UBOGICH
Niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym uczy nas sam Jezus Chrystus, który wkroczył między prostych ludzi, aby dawać nadzieję, przywracać zdrowie, a nawet życie. Kościół katolicki nieustannie i niestrudzenie uczy nas wierzących pochylenia się nad człowiekiem ubogim, chorym i poniżonym. O potrzebie okazywania bliźniemu miłosierdzia przypominał Sługa Boży Jan Paweł II mówiąc - „Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi”. Te słowa powinny uczyć nas wcielania w życie idei miłosierdzia.
Od ponad stu lat ideę miłosierdzia wciela w życie Caritas - organizacja charytatywna działająca w ramach Kościoła Katolickiego. Skupia ona ludzi pragnących przez posługę bliźnim zbliżać się do Chrystusa. Pierwsza Caritas powstała w Niemczech w 1897 roku. Dzisiaj instytucja ta działa we wszystkich krajach świata oprócz Chin i Korei Północnej.
W Polsce do powołania Caritas doszło w 1929 roku. Sukcesywnie powstawały diecezjalne Caritas. Kontynuowały one działalność przez czas okupacji i pierwsze lata powojenne.
W 1950 roku dekretem władz komunistycznych zlikwidowano Caritas kościelną, a jej majątek przekazano reżimowemu Zrzeszeniu Katolików Świeckich „Caritas”. Od 1986 roku zaczęły powstawać parafialne zespoły charytatywne, które przyczyniły się do odrodzenia działalności kościelnego Caritas. Począwszy od 1989 roku zaczęły powracać poszczególne diecezjalne oddziały, a 10 października 1990 roku powołano krajowy organ koordynacyjny pod nazwą Caritas Polska. Patronami Caritas są św. Siostra Faustyna, która uczyła wyrażać miłosierdzie i ten, który na co dzień wprowadzał miłosierdzie w życie - św. Brat Albert.
Dzisiaj podstawowym ogniwem Caritas jest Caritas parafialna, która rozpoznając potrzeby dociera do znaczącej liczby osób potrzebujących. Taki oddział parafialnego Caritas od 1.12.2004 r. działa również w naszej parafii. Włącza się on we wszystkie formy działalności prowadzone przez Caritas Polska a szczególnie Caritas Diecezji Bydgoskiej. Organizuje regularnie zbiórki na rzecz potrzebujących. Rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz zachęca do zbierana do specjalnych skarbonek jałmużny wielkopostnej. Szczególnym czasem budzenia wrażliwości wspólnoty parafialnej jest odbywający się na początku października Tydzień Miłosierdzia. Najistotniejszą jednak formą pomocy na gruncie parafii jest pomoc indywidualna. Osób potrzebujących w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo dlatego pozostających do dyspozycji środków nie zawsze wystarcza. Apelujemy więc do wszystkich parafian o wielkie i otwarte serca. Pamiętajmy, że nawet niewielkie ofiary, złączone razem, dają wielkie możliwości pomocy. Wszyscy możemy pomóc przeznaczając 1 procent podatku dochodowego na rzecz Caritas, która jest organizacją pożytku publicznego. Wspierając tą drogą ubogich każdy z nas może pójść śladami Chrystusa.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Łukasza Ewangelisty
w Bydgoszczy, ul. Bora-Komorowskiego 14 
Wróć do spisu treści