Budowa - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Budowa

Galeria
PRACE BUDOWLANE - ROK 2008
Po zimowej przerwie rozpoczęliśmy od 26 marca 2008 r. prace budowlane.
W domu parafialnym przeprowadzono prace położenia instalacji kanalizacyjnej oraz wstawiono: główne drzwi, drzwi garażowe oraz przeciwpożarowe, 43 okna oraz zamontowano zewnętrzne rolety.
Wiele pracy zaplanowano na ten rok - była o tym mowa w sprawozdaniu rocznym.
Planowane jest kontynuowanie prac na kościele - kaplicy domu parafialnym - wymurowanie kominów i czapek kominowych, rynny opierzenie, ocieplenie budynku, wykonanie izolacji pionowej, konieczne zrobienie przyłącza energetycznego i gazowego oraz położenie instalacji wodnej, elektrycznej, zabezpieczającej.
Ile zrobimy, to w dużej mierze zależy od naszego wspólnego zaangażowania. Dlatego proszę o pomoc przy budowie naszego kościoła i domu parafialnego. Prace będą prowadzone od godz. 8.00 do 17.00, w soboty do godz. 13.00. Proszę również o ofiarność na ten cel i modlitwę w intencji naszego wspólnego dzieła.
Ks. Proboszcz


BUDOWA - od 16 kwietnia br. po zimowej przerwie rozpoczęliśmy prace budowlane na kościele i domu parafialnym.
Zaplanowano:
Kościół - wznoszenie ścian i dach na kaplicy kościoła.
Dom Parafialny - dokończenie prac na stropie, szalowanie i betonowanie gzymsów oraz wykonanie prac dekarskich. Te prace winny być wykonane, ażeby ściany domu parafialnego i płyty stropowe (na domu parafialnym i kaplicy), które były położone w ubiegłym roku nie zostały zniszczone przez warunki atmosferyczne.
Jak można zauważyć, powoli postępują prace budowlane. Na domu parafialnym w najbliższym czasie będzie położona folia, wata, płyty korytkowe i papa. Należy pomyśleć także o pracach dekarskich. Na kościele : mamy zamiar wykonać jeszcze gzymsy na kaplicy, pomurować także ścianki kolankowe pod płyty korytkowe i wykonać prace dekarskie. W kruchcie kościoła - położyć szalunki pod strop, ułożyć zbrojenie i zabetonować strop chóru i wejście do kościoła.
Jak można zorientować się z tego krótkiego programu budowlanego, pracy jest jeszcze dużo do wykonania i wiele materiałów musimy zakupić jak np.: beton, folię, watę, papę, płyty korytkowe, środek izolacyjny na płyty korytkowe. Opłacić pracę fachowców, dekarza, murarzy, pomocników a także sprzęt specjalistyczny jak choćby pompę do podawania betonu czy dźwig.
Bardzo więc gorąco proszę o ofiarność i zrozumienie w tych naszych wspólnych pracach budowy kościoła i domu parafialnego.
Proszę przede wszystkim o pomoc fizyczną . Z przykrością stwierdzam, że mimo „bezrobocia” o którym się słyszy - brak rąk do pracy. Czas wakacyjny, który minął nie wiele zmienił w tej sprawie a szkoda: myślałem, że choć trochę młodzieży, trochę osób dorosłych pomoże w tych pracach. Gdyby tak było, to pewne prace były by już skończone. Trudno nieraz prowadzić prace budowlane kiedy murarz musi sam sobie dostarczać materiał na budowę.

Dziękuję tym, którzy już w tym roku niestrudzenie pracowali przy budowie. Podziękowanie szczególne kieruję także do tych pań, które odpowiedziały na prośbę i pomagały w dostarczaniu materiałów budowlanych, cegły na strop domu parafialnego. Smutno i przykro, że tak mało osób pomaga i angażuje się
w prace fizyczne, które sami moglibyśmy wykonać.

Proszętakże o pomoc materialną - wiele do uregulowania… Przypominam , że wszelkie ofiary złożone na budowę naszego kościoła są skrupulatnie odnotowywane w „Złotej Księdze Ofiarodawców”. Ofiary na budowę kościoła można składać zawsze na tace w kopercie
(zapisując nazwisko i dokładny adres), złożyć do skarbony lub wpłacić na parafialne konto. Przekazy bankowe z numerem naszego parafialnego konta są wyłożone przy makiecie, podane są także na stronie internetowej.
Dziękuję tym, którzy już w tym roku przekazali ofiary materialne na budowę kościoła i domu parafialnego. Wspomnę tylko, że są to osoby z naszej parafii, ale także są to osoby z poza naszej parafii: przyjaciele, sympatycy, pielgrzymkowicze i ci, którzy zakupili płytę CD z 15 piosenkami na 15 lecie parafii. Wielkie Bóg zapłać.
Siostry i Bracia - proszę o zaangażowanie wszystkich parafian, w tym wielkim dziele budowy kościoła i domu parafialnego.
Za dotychczasową pomoc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam, że od czasu do czasu muszę przekazywać takie przykre informacje (z prośbą) o pomoc. Zmusza mnie do tego sytuacja: - mało czasu pozostało do zakończenia sezonu budowlanego (prace dachowe winny być wykonane) oraz zadłużenie, które jest do uregulowania…
Przepraszam, przepraszam, przepraszam i pokornie proszę o pomoc wszystkich: parafian, przyjaciół, sympatyków i tych, którzy pragną pomóc…
Ks. Proboszcz
Bydgoszcz, 8.09.2007 r.1. Prace na stropie I piętra domu parafialnego i kaplicy: betonowanie wieńców, szalowanie gzymsów i murowanie ścian kolankowych pod płyty korytkowe.
2. Projektanci: mgr inż. arch. Małgorzata i Krzysztof Świstowscy, kierownik robót: mgr inż. Jarosław Bobkowski na budowie.
Podziękowanie kieruję do panów inżynierów: Kierownika Robót mgr inż. Jarosława Bobkowskiego i
inż. Mirosława Świdurskiego, którzy wykonują (od samego początku) wszystkie prace budowlane bezinteresownie.
Wielkie: „Bóg zapłać”.
 
3. Widok ogólny kościoła i domu parafialnego.
4. "Drzwi otwarte" - 14.10.2007 na terenie budowy kościoła i domu parafialnego
5. Okna - marzec 2008
6. Prace różne...
7. Rok 2011
Wróć do spisu treści